English Nederlands Italiano
PregDesire: "A chance for life"
A chance for life
   
 
 
 

Eiceldonatie

Al 30 jaar een succes

Bij Eiceldonatie worden de eicellen van een anonieme donor bevrucht met het sperma van de echtgenoot of partner, en de ontstane embryo's worden daarna overgebracht in de baarmoeder. In 1983 werd eiceldonatie voor het eerst toegepast. Vanaf dat moment is deze methode op grote schaal toegepast. Eiceldonatie is als methode van Begeleide Voortplanting een onovertroffen succes. Eiceldonatie verloopt volgens de strenge normen, die vastgesteld zijn door het Amerikaanse Genootschap voor Reproductieve Geneeskunde (ASRM).

Enkele getallen:

 • Het slagingspercentage bij Eiceldonatie ligt tussen de 55% en 60% bij een enkele poging, en stijgt daarmee zelfs uit boven de IVF-behandeling met eigen eicellen.
 • Drie pogingen resulteren in 80% van de gevallen in een zwangerschap.
 • De kans op een miskraam na Eiceldonatie ligt tussen de 12% en 15%, net zoals bij zwangerschappen na geslachtsverkeer.
 • Het aantal buitenbaarmoederlijke zwangerschappen is ongeveer 1,2%.
 • Het aantal meervoudige zwangerschappen (meerlingen) bedraagt 20% tot 30%.
 • In het Centrum worden meestal 2 embryo's ingebracht.

Risico's

Een meerling heeft een verhoogde kans op complicaties tijdens de zwangerschap, de geboorte en de periode vlak na de bevalling. Omdat de kans op meerlingen bij het plaatsen van meerdere embryo's heel reëel is, wordt het aantal te plaatsen embryo's vooraf met u besproken: twee of drie.

Omdat de risico's toenemen naarmate de wensmoeder ouder wordt, is de wettelijke leeftijdsgrens gesteld op 50 jaar. In de praktijk betekent het, dat de behandeling dient te zijn voltooid voordat de wensmoeder 50 jaar wordt.

Garanties

Eiceldonatie vraagt om de grootst mogelijke zorgvuldigheid, ter bescherming van de donor, het embryo en de ontvanger. Daarom geven we de volgende garanties af:

Donor garanties
 • Een vrouw wordt pas dan als donor toegelaten als zij internationaal erkende testen heeft doorstaan, zoals beschreven in de Handleiding voor Eiceldonatie van het Amerikaanse Genootschap voor Reproductieve Geneeskunde, gepubliceerd in Fertility and Sterility, Vol. 77, No. 6, Suppl. 5, June 2002. Elke donor wordt gynaecologisch, endocrinologisch en genetisch onderzocht en voortdurend getest op de aanwezigheid van seksueel overdraagbare ziektes zoals HIV, syfilis, hepatitis, chlamydia en het cytomegalievirus.
 • De donoren zijn jonge vrouwen tussen de 21 en 34 jaar oud, met een goede gezondheid, niet-rokend, goed opgevoed en intelligent.
 • Een donor kan maximaal zes keer eicellen ter beschikking stellen.
 • We proberen donors te kiezen met ongeveer dezelfde lengte, oog- en haarkleur als de ontvanger. Ook proberen we een donor te vinden met dezelfde bloedgroep als de wensmoeder.
 • Dankzij een actieve donorwerving beschikken we over een van de meest uitgebreide donorlijsten. Daardoor zijn er geen lange wachttijden en kan de wensmoeder de behandelingscyclus sneller doorlopen dan bij enig ander centrum. Normaal duren eiceldonatie cycli tussen de 3 en 6 maanden, afhankelijk van de snelheid die de ontvanger wenst.
Embryo garanties
 • Voor de wensmoeder worden minimaal 8 eicellen van één en dezelfde donor voorbereid om te worden bevrucht.
 • Voor elke embryotransfer worden minstens 2 embryo's voorbereid.
 • Indien gewenst kan de ontwikkeling van de embryo's worden verlengd tot het stadium van blastocyst is bereikt.
 • Het geslacht van het embryo kan vóór de plaatsing vastgesteld worden met PGD (Pre-implantatie Genetische Diagnostiek). Dat is vooral belangrijk wanneer er genetische afwijkingen in de familie voorkomen. De prijs is afhankelijk van het aantal embryo's. De kosten van PGD zijn niet bij de behandeling inbegrepen.
 • Niet-gebruikte embryo's van uitstekende kwaliteit kunnen worden ingevroren voor eventueel later gebruik. Het invriezen (Cryopreservatie) geschiedt alleen dan, wanneer de beide partners daarmee schriftelijk instemmen. De kosten van cryopreservatie zijn niet bij de prijs van de behandeling inbegrepen.
Wettelijke garanties
 • Omdat de Tsjechische Republiek heeft geen specifieke wet heeft op de donatie van geslachtscellen, zijn sperma- en eiceldonatie niet verboden. Eiceldonatie is in Tsjechië anoniem, vrijwillig en zonder kosten.
 • Toch is het gebruikelijk om de donor een compensatie te geven voor de door haar opgebrachte tijd en inspanning. De eiceldonatie is een ingrijpende verbintenis die vrij veel voorbereidingstijd vergt, en waarbij veel medische procedures moeten worden ondergaan.
 • Vanwege de gegarandeerde anonimiteit wordt geen informatie verstrekt over de donor. Alle gegevens over haar gezondheidstoestand, onderzoeksresultaten en notities van gesprekken worden veilig opgeborgen in de Kliniek. Alleen in noodzakelijke gevallen (wanneer bijvoorbeeld de gezondheidstoestand van het kind dat voortkwam uit donatie eicellen dit vereist) kan deze informatie door medici worden geraadpleegd.
Financiële garanties
 • Als twee opeenvolgende pogingen niet tot succes leidden, en waarbij cryopreservatie niet tot de mogelijkheden behoorden, geldt bij een derde poging een korting van 25% op de standaard procedure.
 
PregDesire:
 
NL:
Alde Leane 11
8857 BP Wijnaldum
M: +31 653 876 940
 
IT:
via Monticano 18
30016 Jesolo (VE)
M: +39 333 236 5865
 
USA:
27015 Firebush Dr.
Wesley Chapel, FL 33544
T/F: +1 813 469 8928
 
CZ:
EuroFertil CZ
Závodní 2885 / 86
Ostrava 703 00 - Vítkovice
Ceská republiká
 
 
© 2007-2013 PregDesire